Wednesday, 12 October 2011

KOMPUTER.(IZZATI)

Komputer sudah menjadi suatu alat yang agak sinonim dengan kehidupan masyarakat moden zaman ini. Hampir semua pejabat malah individu memiliki sebuah komputer untuk kegunaan harian. Jadi, apakah peranan-peranan komputer yang sebenarnya?
Komputer merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan secara meluas untuk memudahkan kerja-kerja bertulis. Kerja-kerja penulisan yang sebelum ini dilakukan dengan hanya menggunakan tangan atau mesin taip kini telah diambil alih oleh komputer. Hasilnya, tugasan akan menjadi lebih cepat, lancar, mudah dan kemas. Komputer juga boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran yang mana ia dapat meningkatkan prestasi pendidikan pelajar di sekolah. Pada hari ini, terdapat pelbagai halaman web yang menjadikan subjek-subjek di sekolah sebagai bahan pembelajaran secara maya di internet. Berpandukan bahan-bahan tersebut guru-guru dapat meningkatkan mutu pengajaran dan para pelajar pula dapat menambahkan pengetahuan yang sedia ada ini melalui ulangkaji secara berterusan. Oleh itu, tidak hairanlah jika dikatakan bahawa komputer turut berperanan untuk mendidik pelajar dengan kaedah pembelajaran yang lebih mudah dan menarik.
Selain itu,? komputer juga menyumbang dalam sistem perhubungan manusia. Melalui perisian tertentu, keluarga dan rakan-rakan yang tinggal berjauhan masih dapat berinteraksi dengan mudah dan pantas tanpa halangan. Jelas sekali bahawa melalui penggunaan komputer hubungan antara manusia akan terus berlaku walaupun faktor geografi telah memisahkan mereka.
Tambahan pula, komputer dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan sebarang maklumat yang terkini dengan cara yang pantas serta mudah. Semua maklumat telah sedia wujud di dalam rangkaian internet yang boleh diakses menerusi komputer di mana-mana tempat di dunia ini. Jelaslah, komputer memudahkan individu untuk memperoleh pelbagai maklumat secara tepat dan pantas.
Konklusinya, komputer menjadikan kehidupan manusia lebih selesa serta mampu mencapai satu tahap yang memuaskan. Semua pihak hendaklah bekerjasama untuk memastikan penggunaan komputer diaplikasikan secara meluas oleh semua lapisan masyarakat, bersesuaian dengan status negara membangun yang giat menuju ke era sains dan teknologi.
we are the only one ! :)

No comments:

Post a Comment